Bliżej Wschodu
Dzień Kultury Ormiaskiej
Wydział Nauk o Ziemi
Uniwersytet Śląski

Dnia 7 listopada 2013 roku na Wydziale Nauk o Ziemi odbył się Dzień Kultury Ormiaskiej

Fotorelacja z wydarzenia


Podczas obchodów tego dnia miało miejsce:
- Historia, przemieszczenie się ormian, tradycja, kuchnia
(Prezes Związku Ormian w Polsce - Anna Olszańska)
- Prelekcje o atrakcjach- Ania
- Parzenie kawy po ormiańsku - Anna Olszańska
- odbyła się degustacja słodyczy ormiańskich

- Wystawa fotograficzna z wyprawy do Armeniigaleria
Chcielibyśmy również serdecznie podziękować Wszystkim organizacjom za pomoc w organizacji tego wydarzenia!
Projekt został sfinansowany w ramach programu Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności "Przemiany w regionie" - realizowanego przez Fundację Edukacja dla Demokracji