Studenckie Koło Naukowo-Podróżnicze "Denali", skupiające się przy Katedrze Geografii Regionalnej i Turyzmu na Wydziale Nauk o Ziemi Uniwersytetu Śląskiego, prowadzi aktywność studencką poprzez poszerzanie zainteresowań związanych z turystyką i geografią turyzmu.

Strona Katedry Geografii Regionelnej i Turyzmu Strona Uniwersytetu Śląskiego Strona Uniwersytetu Śląskiego